PBX Notifikace

LinuxBox PBX API: PBX Notifikace

Built:

2019-03-18 08:29:22


Event

StartCall

Začátek hovoru (obvykle u příchozího, hovor přišel od providera na PBX a začíná se směrovat)

Atributy:

caller_num – číslo volajícího

target_num – volané číslo

call ID – ID hovoru

http://is/start_call?caller_num=XXX&target_num=YYY&call_id=ZZZ


Event

QueueIn

Hovor vstoupil do fronty

Atributy:

caller_num – číslo volajícího

queue_name – jméno fronty

call ID – ID hovoru

http://is/queue_in?caller_num=XXX&queue_name=YYY&call_id=ZZZ


Event

QueueOut

Hovor opustil frontu

Atributy:

caller_num – číslo volajícího

queue_name – jméno fronty

call ID – ID hovoru

http://is/queue_out?caller_num=XXX&queue_name=YYY&call_id=ZZZ


Event

StartIntDial

Začátek vyzvánění hovoru na interní lince

Atributy:

caller_num – číslo volajícího

line_num – číslo vnitřní linky

line_name – jméno vnitřní linky

call ID – ID hovoru

http://is/start_int_dial?caller_num=XXX&line_num=YYY&line_name=NNN&call_id=ZZZ


Event

AnsweredInternalCall

Hovor byl vyzvednut vnitřní linkou

Atributy:

caller_num – číslo volajícího

line_num – číslo vnitřní linky

line_name – jméno vnitřní linky

call ID – ID hovoru

http://is/answered_internal?caller_num=XXX&line_num=YYY&line_name=NNN&call_id=ZZZ


Event

AnsweredExternalCall

Hovor byl vyzvednut vzdálenou stranou

Atributy:

target_num – volané číslo

line_num – číslo vnitřní linky

line_name – jméno vnitřní linky

call ID – ID hovoru

http://is/answered_external?target_num=YYY&line_num=QQQ&line_name=NNN&call_id=ZZZ


Event

Hangup

Položení hovoru

Atributy:

line_num – číslo linky

call ID – ID hovoru

http://is/hangup_internal?line_num=YYY&line_name=NNN&call_id=ZZZ


Event

CallEnd

Ukončení hovoru

Atributy:

call ID – ID hovoru

http://is/call_end?call_id=ZZZZ