PBX Notifikace

StartCall

Začátek hovoru (obvykle u příchozího, hovor přišel od providera na PBX a začíná se směrovat).

Atributy:

 • caller_num – číslo volajícího
 • target_num – volané číslo
 • call ID – ID hovoru
http://is/start_call?caller_num=XXX&target_num=YYY&call_id=ZZZ

QueueIn

Hovor vstoupil do fronty.

Atributy:

 • caller_num – číslo volajícího
 • queue_name – jméno fronty
 • call ID – ID hovoru
http://is/queue_in?caller_num=XXX&queue_name=YYY&call_id=ZZZ

QueueOut

Hovor opustil frontu.

Atributy:

 • caller_num – číslo volajícího
 • queue_name – jméno fronty
 • call ID – ID hovoru
http://is/queue_out?caller_num=XXX&queue_name=YYY&call_id=ZZZ

StartIntDial

Začátek vyzvánění hovoru na interní lince.

Atributy:

 • caller_num – číslo volajícího
 • line_num – číslo vnitřní linky
 • line_name – jméno vnitřní linky
 • call ID – ID hovoru
http://is/start_int_dial?caller_num=XXX&line_num=YYY&line_name=NNN&call_id=ZZZ

AnsweredInternalCall

Hovor byl vyzvednut vnitřní linkou.

Atributy:

 • caller_num – číslo volajícího
 • line_num – číslo vnitřní linky
 • line_name – jméno vnitřní linky
 • call ID – ID hovoru
http://is/answered_internal?caller_num=XXX&line_num=YYY&line_name=NNN&call_id=ZZZ

AnsweredExternalCall

Hovor byl vyzvednut vzdálenou stranou.

Atributy:

 • target_num – volané číslo
 • line_num – číslo volající linky
 • line_name – jméno volající linky
 • call ID – ID hovoru
http://is/answered_external?target_num=YYY&line_num=QQQ&line_name=NNN&call_id=ZZZ

Hangup

Položení hovoru.

Atributy:

 • line_num – číslo linky
 • call ID – ID hovoru
http://is/hangup_internal?line_num=YYY&line_name=NNN&call_id=ZZZ

CallEnd

Ukončení hovoru.

Atributy:

 • call ID – ID hovoru
http://is/call_end?call_id=ZZZZ