Instalace QEMU Guest Agenta na Windows 20xx

1.) Instalace ovladačů virtIO z obrazu ​https://fedoraproject.org/wiki/Windows_Virtio_Drivers#Direct_download

 

2.) Překopírovat Guest Agenta QEMU.7z​ do složky na cílovém serveru (C:\Program Files\QEMU\run)

3.) Instalovat služby QEMU

 C:\Program Files\QEMU\run\qemu-ga.exe -s install 

4.) Nastavit na služby „QEMU Guest Agent“ a „QEMU Guest Agent VSS Provider“ Automaticky po spuštění