FOXSTAT

Analýza síťového provozu

FoxStat je nástroj pro záznam a analýzu datového provozu. Umožňuje detailně měřit využití šířky pásma Vašich datových linek, kdy odhalení nežádoucího či zvýšeného provozu lze předejít jejich úplnému zahlcení a tím i následným ztrátám z výpadku nebo omezení provozu důležitých aplikací.

 

Logo FOXSTAT.com

 

Pomocí nástroje FoxStat je možné dohledat a zakázat nežádoucí internetové programy, kontrolovat běžící síťové aplikace, případně vysledovat přenášené soubory, zátěže linek a obecně optimalizovat celkový síťový provoz s ohledem na aktuální potřeby uživatelů.

FoxStat je ideálním nástrojem nejen pro debug aktuálních problémů, ale díky propracovanému záznamu bez ztráty detailu i dohledání zpětnému.

Nespornou výhodou pro zrychlené odhalení problému na Vaši síti je tvorba vlastních dotazů. Nad aktuálně snímanými daty lze vytvářet velké množství dotazů dle potřeby. Získaná data lze analyzovat různými způsoby:

  • Statistiky spojení – jsou k dispozici ve formě koláčových grafů, časových průběhů a kontingenčních tabulek.
  • Dekódovaný obsah jednotlivých spojení – dekódovány jsou nejdůležitější webové, mailové a souborové protokoly.
  • Detaily jednotlivých paketů a možnost jejich stažení ve formě .pcap souboru pro další analýzy pomocí nástroje WireShark.

 

Grafy FoxStat

 

Kromě vlastních monitorovacích sond podporujeme sběr dat z routerů a sond NetFlow protokolem – díky tomu jsme schopni pokrýt velké množství rozdílných požadavků na monitoring datových toků a tvořit rozsáhlé distribuované systémy.

Více informací o produktu FoxStat naleznete na www.foxstat.com