PBX API

Akce vyvolané informačním systémem (IS2PBX)

HTTP požadavek na vytočení čísla (click2dial) – příklad:

 http://pbx/dial?number=123456789&exten=10 

HTTP požadavek na ukončení hovoru – příklad:

 http://pbx/hangup?exten=10

Další požadavky jsou doplňovány podle přání zákazníka.

 

Akce vyvolané ústřednou (PBX2IS)

Notifikace z ústředny do informačního systému probíhá HTTP protokolem, kdy PBX volá GET/POST požadavky na URL definované zákazníkem. Formát URL a metoda GET/POST je konfigurovatelná.

Pokud není definováno jinak, hodnoty jsou typu text. Pokud hodnota neexistuje, posílá se prázdný text. Typ boolean může mít hodnoty ‚t‘ nebo ‚f‘. Čas je ve formátu ISO 8601.

Příklad volání:

http://10.1.2.3:8085/?event=dial&ts=2016-01-21T13%3A09%3A25.95104%2B01%3A00&call_id=1453378165.749958&caller_type=internal&
caller_num=758&called_num=800123456&transfering_exten=&record_name=20160121-130925-758-800123456
http://10.1.2.3:8085/?event=endcall&ts=2016-01-21T13%3A03%3A22.403343%2B01%3A00&call_id=1453378751.749706&caller_type=internal&
caller_num=546&called_num=80123456&call_answered=t&answering_exten=&last_dial_answered=f&last_dialed_exten=&
record_name=20160121-130007-546-800123456
dialzačal se vytáčet nový hovor
Atributyts - čas události
call_id - ID hovoru
caller_type - typ volajícího (internal, external, originate)
caller_num - číslo volajícího
called_num - volané číslo
transfering_exten - číslo linky která hovor přepojila, pokud se jedná o transferovaný hovor
record_name - jméno nahrávky
answer_internalvnitřní linka vyzvedla vyzvánějící hovor
Atributyts - čas události
call_id - ID hovoru
exten_num - číslo linky
exten_name - jméno přiřazené lince
caller_num - číslo volajícího
caller_type - typ volajícího (internal, external, originate)
record_name - jméno nahrávky
answer_externalvzdálená strana vyzvedla vyzvánějící hovor
Atributyts - čas události
call_id - ID hovoru
called_num - volané číslo
caller_num - číslo volajícího
caller_name - jméno volajícího
caller_type - typ volajícího (internal, external, originate)
record_name - jméno nahrávky
call_pickupvzdálené vyzvednutí hovoru
Atributyts - čas události
call_id - ID hovoru
called_num - volané číslo
caller_num - číslo volajícího
caller_name - jméno volajícího
caller_type - typ volajícího (internal, external, originate)
record_name - jméno nahrávky
hangup_internalvnitřní lince skončil hovor
Atributyts - čas události
call_id - ID hovoru
exten_num - číslo linky
exten_name - jméno linky
record_name - jméno nahrávky
endcallhovor skončil (kompletně)
Atributyts - čas události
call_id - ID hovoru
caller_type - typ volajícího (internal, external, originate)
caller_num - číslo volajícího
called_num - volané číslo
call_answered - hovor vyzvednut, typ boolean
answering_exten - číslo linky která hovor (poslední) vyzvedla
last_dial_answered - poslední vytáčená destinace hovor vyzvedla, typ boolean
last_dialed_exten - poslední linka na kterou byl hovor směrován
record_name - jméno nahrávky

 

Propojení s PBX databází

Pro detailní informace, statistiky apod. můžeme zpřístupnit SQL databázi (PostgreSQL).