HA clustery pro ATLAS consulting spol. s r.o

Pro společnost ATLAS consulting spol. s.r.o. jsme zrealizovali řešení geografického clusteru, který povyšuje výhody běžného high availability clusteru o odolnost vůči výpadkům na straně telekomunikačních operátorů.

ATLAS consulting spol. s.r.o.

Další novinky: