Pomáháme Ukrajině

7. března 2022 jsme přispěli na konto SOS Ukrajina organizace Člověk v tísni částkou 100.000,- Kč na humanitární pomoc obyvatelům Ukrajiny čelícím ruské invazi.

26. května 2022 jsme znovu přispěli částkou ve výši 100.000,- Kč, tentokrát na účet Velvyslanectví Ukrajiny v České republice, na pomoc k jejich obraně před zločinnou ruskou agresí.