Servis

Servis a služby, které svým zákazníkům nabízíme mimo jiné zahrnují:


Správa serverů

Zajištění správy serveru považujeme za nedílnou součást vlastní dodávky serveru. Cílem je zajištění maximální spokojenosti zákazníka s dodaným řešením a poskytnutí těsné vazby pro další rozvoj realizovaného řešení. Služba správa serverů je určena společnostem bez rozdílu velikosti – správu serverů zajišťuje buď v plném rozsahu nebo pouze v režimu vyšší systémové podpory, kdy IT správce zákazníka jenž sám zajišťuje běžné provozní úkony, se obrací na naši technickou podporu až v případech odbornějších úkonů.

 • pravidelné měsíční preventivní prohlídky (predikce rizik a předcházení jejich vzniku)
 • bezpečnostní i průběžné aktualizace software
 • monitoring dostupnosti a stavu serverů
 • napojení serverů na centrální servisní systém (pravidelné zálohování konfigurace a stavu, evidence instalovaných verzí SW atd.)
 • služba zahrnuje další činnosti společné se správou počítačových sítí – viz dále

Dodávky hardware serverů zajišťujeme včetně tříleté Rozšířené záruky výměny v lokalitě zákazníka, rovněž volitelně v režimech 9×5 nebo 24×7.

Správa serverů

Službu poskytujeme v režimu 9×5 (pracovní doba) nebo v režimu 24×7 (nonstop).


Správa počítačových sítí

Formou outsourcingu poskytujeme službu správy počítačových sítí. Tato služba je určena pro malé a střední společnosti, které nezaměstnávají vlastní IT správce či nemají žádného zaměstnance, který by tuto činnost zajišťoval např. formou kombinované pracovní náplně. Služba je určena rovněž pro ty společnosti, které požadují garantovanou kvalitu a dostupnost služeb nebo se chtějí soustředit výhradně na vlastní předmět podnikání.

Služba zahrnuje následující činnosti:

 • průběžná údržba HW a SW vybavení zákazníka (preventivní prohlídky, aktualizace, profylaxe, ..)
 • řešení provozních incidentů (poruchy a havárie)
 • řešení změnových požadavků (zasíťování nové kanceláře)
 • technická a konzultační podpora
 • dodávky ICT vybavení (PC, notebooky, síťové prvky, ..)
 • dodávky spotřebního materiálu (tonery, datové nosiče, ..)

Služba zahrnuje následující oblasti:

 • správa klientských stanic a periferií (tiskárny, skenery, ..)
 • správa síťové infrastruktury (switche, routery, wifi AP, apod.)
 • správa serverů – viz výše
 • správa IP telefonie (volitelně)
Správa počítačových sítí

Službu zajišťujeme kombinovaně formou fyzického zásahů v lokalitě zákazníka a formou vzdáleného přístupu.


Outsourcing

Outsourcingem se obecně rozumí vyčlenění interně zajišťovaných služeb a procesů na externího poskytovatele.

Výhody outsourcingu pro zákazníka:

 • garantovaná dostupnost servisních techniků
 • dostupnost týmu specialistů
 • znalost nejnovějších technologií
 • přenesení rizik na poskytovatele
 • odstranění nákladů na zaměstnávání vlastního správce ICT

Pro podrobnější informace nás kontaktujte.

Outsourcing

Rozšířená záruka na hardware serveru

Našim zákazníkům standardně dodáváme jako součást nového hardware serveru tzv. Rozšířenou záruku na hardware, která zaručuje:

 • reakce do čtyř hodin v místě prvotní instalace serveru
 • oprava je vyřešena bezplatně (vč. dopravy)
 • bezplatná výměna nebo zápůjčka celého serveru (případně stejné/ekvivalentní komponenty) natrvalo či po dobu řešení reklamace vadné komponenty
 • platnost pro území České republiky
Rozšířená záruka na hardware serveru

Jedná se o obdobu záruky, kterou nabízejí jiní renomovaní výrobci serverového hardware, my ji však dodáváme s výrazně rychlejšími garantovanými reakčními časy (max. 4hod). V drtivé většině případů je vyměněn či zapůjčen kompletní server (netýká se disků), tak ať je co nejdříve obnovena plná funkčnost všech služeb (nezdržujeme vás tedy mnohdy složitým hledáním vadné komponenty, to provedou naši specialisté následně v sídle naší společnosti).

Rozšířenou záruku nabízíme, podobně jako naši Servisní podporu, ve dvou režimech:

 • 9×5 – podpora v pracovní dny od 8:00 do 17:00
 • 24×7 – podpora nonstop

Záruku nabízíme standardně na 3 roky, volitelně si ji může zákazník zakoupit na 5 let nebo ji po uplynutí prvních 3 let prodloužit.

Zákazníkům bez této záruky (pro případ, že mají vlastní hardware, případně jim záruka skončila apod.) nabízíme krátkodobý pronájem hardware serverů v různých konfiguracích.