Predictive dialer

Automatické vytáčení hovorů

 • zefektivnění práce a úspora času operátora
 • automatizace vytáčení a zaznamenání hovorů
 • přehled o aktuálním stavu úkolů
 • statistiky operátorů a skupin

Predictive dialer nezávisle na operátorovi postupně vytáčí tel. čísla z předdefinované volací fronty (skupiny čísel) a v případě úspěchu (spojení s vytočeným číslem) hovor spojí na volného operátora a zobrazí mu informace o volaném kontaktu pomocí pop-up okna. Kliknutím na vyskakovací okno lze zobrazit kartu zákazníka z informačního systému společnosti. Při úspěšném spojení rovněž dojde ve volací frontě k označení čísla jako vyřízeného a není tak znovu voláno (zápis provede operátor). V případě neúspěchu (číslo je nedostupné, neexistuje nebo hovor není zvednut) systém zapíše do databáze zprávu o neúspěchu a pokračuje na další číslo. Volání na nezodpovězené číslo je znovu zopakováno v definované denní době a pro daný počet pokusů.

Prediktivní dialer

Vytáčení bez prediktivního dialeru

Operátor před samotným hovorem musí vyhledat číslo zákazníka, vytočit jej a vyčkat na spojení s volaným zákazníkem. V případě, že se spojení nepodaří, musí vyhledat další číslo a celý proces opakovat až do úspěšného spojení.

Vytáčení s prediktivním dialerem

Operátor již nemá potřebu pracně vyhledávat čísla z DB, vytáčet čísla a čekat, zda se dovolá či nikoliv. Pouze přijímá hovory, které mu vytočí a spojí dialer, a po ukončení hovoru zapíše do DB informace o hovoru. Poté již zvedá další, dialerem předvytočený, hovor.

Administrace

Správa front pro navolávání

 • naplnění, spuštění, pozastavení, vyčištění fronty
 • podpora více souběžných front (každý tým má vlastní frontu)
 • možnost vytvoření výchozího nastavení pro celou frontu (viz profily vytáčení u .csv)

Import .csv souborů s daty pro navolávání

 • konkrétní odchozí číslo pro kontakt nebo celý import
 • jeden ze seznamů odchozích čísel (pro kontakt nebo celý import), číslo se pro každý kontakt vybírá náhodně, volitelně lze vynutit, že se nevolá opakovaně ze stejného čísla
 • profil vytáčení – počet opakování volání při neúspěchu, délku vyzvánění, denní dobu volání, atp.
 • identifikátor (obchodního případu/spisu, volaného kontaktu, atd.) pro vazbu na IS zákazníka

Operátorská část

Pop-up

 • pro hovory vytočené dialerem zobrazí informace o volaném čísle (jméno kontaktu, obchodní případ/spis, kampaň, počet volání, atd.) na základě dat naimportovaných z .csv/IS
 • pro ostatní příchozí volání se může doptat IS, centrálního adresáře kontaktů či jiných databází zákazníka na informace o volajícím
 • pro webové IS umožňuje proklik na konkrétní obchodní případ/spis či kontakt
 • pro ostatní IS lze komunikovat s lokální či serverovou instancí IS

Pop-up pro prohlížeč Chrome

 • vytvořeno speciálně pro prohlížeč Chrome (v přípravě verze pro Firefox)
 • webová aplikace – nepotřebuje další instalaci, je spuštěna při přihlášení do dialeru
 • vhodné pro webové IS

Pop-up jako aplikace

 • aplikace do Systray (Windows, Linux)
 • umožňuje otevřít konkrétní URL (např. pro webové IS)
 • pro ostatní IS dokáže spustit další SW (lokální či ze serveru), případně lze implementovat další integraci s lokálním systémem

Login

 • přihlášení/přestávka/odhlášení operátorky
 • vazba operátorka – interní linka
 • vazba operátorka – volací fronta
 • základní přehledy (počet hovorů ve frontě apod.)

Informační systém zákazníka

Dialer umožňuje komunikovat se zákaznickým IS přes jeho rozhraní (např. SOAP) nebo přímo s SQL serverem zákazníkova IS. Přičemž je využíváná obousměrná komunikace, např:

 • dialer zapisuje stav ukončeného hovoru přímo do IS (např. u nespojených hovorů zapíše, že volaný kontakt neexistuje, nezvedá, apod.)
 • získání informací o příchozím hovoru
 • zadávání kontaktů do fronty dialeru přímo z IS