Záloha a obnova serveru s OS Windows do ServerCare pomocí Acronis Cyber Cloud

1.) Instalace zálohovacího agenta
2.) Nastavení a spuštění zálohy
3.) Obnova celého VM
4.) Doinstalování virtIO ovladačů


1.) Instalace zálohovacího agenta

V centrálním managmentu Acronis https://eu2-cloud.acronis.com/login v sekci Zařízení – Všechna zařízení klikněte na tlačítko Přidat a vyberte adekvátní typ (Workstation/Server, Windows/Linux, atd.). Tím začne stahování instalátoru agenta.

Výběr zařízení

Na zařízení, které chcete zálohovat spusťte stažený soubor  (uživatelem s administrátorským oprávněním), zvolte Přizpůsobit a v sekci Co je nutno instalovat ponechte jen Agent pro Windows, Agent pro prevenci ztráty dat. Poté tlačítkem Instalovat dojde ke stažení a instalaci agenta.

Nyní je nutné agenta zaregistrovat (připojit k managmentu), to lze udělat dvěma způsoby:

a) manuální připojení agenta

V sekci Zobrazit informace o registraci si zkopírujte Registrační kód. V centrálním managmentu Acronis (viz odkaz z předchozího kroku) v sekci Zařízení – Všechna zařízení klikněte natlačítka Přidat -> Zaregistrovat a vložte kód.

b) automatické připojení agenta

Tlačítkem Zaregistrovat počítač dojde ke spuštění webového prohlížeče, kde po přihlášení (stejným účtem jako v předchozím kroku) dojde k zaregistrování agenta.

Zaregistrování agenta

2.) Nastavení a spuštění zálohy

V centrálním managmentu Acronis v sekci Úložiště záloh klikněte na Přidat umístění a vyberte cestu k úložišti záloh (např. \\10.20.57.130), zadejte jméno a heslo a případně zvolte cílový adresář.

V sekci Zařízení – Počítače s agenty vyberte zařízení pro zálohování. Poté zvolte Chránit – Vytvořit plán a pojmenujte jej.

Vypněte Zálohování, aby se nespustilo, dokud nebudete mít vše nastaveno dle Vašich požadavků.

Nastavení zálohy

Vyberte, co se má zálohovat (např. Celý počítač). Kam se má zálohovat – vyberte nové umístění (viz síťová cesta výše). Nastavte Plán (např. na dnešní den). Vypněte Posouzení ohrožení zabezpečení, upravte název zálohy a povolte jej v plánu. Nakonec uložte.

Pak v sekci Chránit spusťte zálohu.

Pokud chcete přidat další zálohu již zazálohovaného zařízení, postupujte takto:

V managementu Acronisu v sekci Zařízení – Všechna zařízení vyberte dané zařízení, zvolte Chránit a poté v sekci ZálohaRozbalit proveďte novou zálohu tlačítkem Spustit nebo symbolem „Play“ u vytvořeného plánu zálohy.

Výběr zálohy
Spuštění zálohy

3.) Obnova celého VM

3.1. Stažení bootovacího obrazu

V centrálním managmentu Acronis v sekci Zařízení klikněte na požadované zařízení. V Obnova vyberte Další způsoby obnovení a klikněte na tlačítko Stahování bitové kopie, tím dojde ke stažení ISO obrazu. Zkopírujte či poznačte si Registrační token (ve tvaru 2E3F-554C-416B).

Stažení bootovacího ISO obrazu

3.2. Příprava VM

V rozhraní ServerCare vytvořte nový VM z šablony Empty VM a nastavte mu požadované prostředky (CPU, RAM, síťový adaptér, atd.), zejména všechny disky s totožnou velikostí jakou měl zálohovaný server.

Jedná-li se o Windows server, tak po vytvoření VM v záložce Rozšířené zapněte tyto položky:

  • Hyper-V časovač
  • Lokální čas
  • Uvolnit omezení časovačů
  • Hyper-V Virtuální APIC
  • Paravirtualizované spinlocky

3.3. Obnovení zálohy

Do ServerCare rozhraní nahrajte ISO obraz stažený v kroku 3.1. Připojte jej do vytvořeného VM a nabootujte z tohoto ISO obrazu.

Poté zvolte Rescue Media a v Configure network nastavte síť v (pokud adaptér nedostal síťovou adresu automaticky). Z této sítě je potřeba mít dostupné úložiště záloh (není potřeba připojení k internetu).

Dále v Manage this machine locally vyberte Recover -> Select data -> Browse -> Network folder a v Path vyplňte cestu k záloze (např. \\10.20.57.130). Kliknutím na šipku se objeví ověřovací dialog přihlašovacích údajů pro přístup k úložišti záloh (viz krok 2).

Vyberte adresář a soubor obnovy, stiskněte OK a po rozkliknutí zvoltepožadovanou (typicky poslední) zálohu. Zkontrolujte rozložení disků (Basic). Pokud bude nabídnuto Recover disku MBR, zvolte volbu Recover from backup.

Po potvrzení na OK začne obnova, v Progress záložce můžete sledovat stav.

Nastavení obnovy

Po úspěšné obnově (Task – Execution state Succeeded) zvolte Close -> Actions – Exit, Turn Off a po tomto vypnutí VM odpojte použité bootovací medium SW Acronis.

Úspěšná obnova

3.4. Doinstalování ovladačů

Před prvním bootem obnoveného VM nastavte v ServerCare u systémového (bootovacího) disku připojení do hda (záložka Konfigurace u daného VM). U dalších disků ponechte sdX. Pokud má VM jen jeden disk, připojte mu dočasně druhý disk jako sdb (pouze pro účely instalace ovladačů, následně jej odstraníte).

Připojte k VM ISO obraz virtio-win-0.1.196.iso (nebo vyšší verzi, kterou naleznete v sekci ISO obrazy).

Spusťte VM, ihned poté v konzoli vyberte pomocí stisku klávesy Esc boot z C: (kterým je systémový disk připojený do hda).

Nainstalujte virtIO ovladač pro disky, síť a Guest Agenta dle těchto postupů
https://www.linuxbox.cz/podpora/instalace-virtio-scsi-disku-pro-windows/ a
https://www.linuxbox.cz/podpora/instalace-virtio-sitoveho-adapteru-pro-windows/
https://www.linuxbox.cz/podpora/instalace-qemu-guest-agent-pro-windows/

Případně můžete nainstalovat vše najednou automaticky spuštěním virtio-win-guest-tools.exe.

Vypněte VM, nastavit nastavte v ServerCare u systémového (bootovacího) disku připojení do sda a odpojte ISO obraz s virtIO ovladači (případně odpojte a smažte dočasně připojený disk sdb). Tím je obnova hotova, můžete spustit VM, v případě potřeby upravit IP adresaci, zkontrolovat, že všechny disky jsou online, mají odpovídající označení (písmena), běží všechny služby, atd.

Podrobný návod k ovládání ServerCare naleznete přímo v jeho rozhraní.

4.) Ostatní

Pokud již není potřeba dané zařízení zálohovat, je možné odinstalovat Acronis agenta na cílovém i zdrojovém zařízení (serveru) a odstranit toto zařízení z managmentu Acronis (pokud se neodstranilo automaticky).


Používáte-li na serveru UEFI, je nutné toto zapnout v ServerCare rozhraní u patřičného VM na záložce Rozšířené:

Povolení UEFI


Při následném bootu VM pak v případě potřeby stiskněte Esc a vybráním položky UEFI QEMU DVD-ROM v sekci Boot Manager nabootujete z připojeného rescue CD.


V případě, že některé nutné součástí OS (např. uživatelské profily nutné pro přihlášení, stránkovací soubor, apod.) se nacházejí na jiném disku než C:, je potřeba i tento disk/disky při prvním spuštění VM připojit jako hdX a provést instalaci virtIO ovladačů (viz výše) a následně disky přepojit do sdX.