Kontaktní centrum

Komunikace a správa vztahů s klienty, obchodními partnery či zaměstnanci

Kontaktní centrum je komplexní nástroj pro efektivní komunikaci organizace se svými existujícími či potenciálními zákazníky, klienty, partnery, ale i zaměstnanci a správu s nimi řešených případů. Aplikace sjednocuje komunikaci mnoha hlasovými i textovými kanály do společného uživatelského rozhraní a podporuje řešení jednotlivých případů během celého jejich životního cyklu. Samozřejmostí je také podpora týmové spolupráce při řešení případů i možnost přípravy tabulkových či grafických reportů na míru potřebám různých skupin uživatelů. Typickými příklady oblastí použití Kontaktního centra jsou:

  • aktivní i pasivní (inbound, outbound) call centra,
  • helpdesk či libovolná jiná obsluha požadavků/případů,
  • správa obchodních případů,
  • hlasové, textové i dotazníkové kampaně.
LinuxBox CRm ilustrace

Díky své modulárnosti a nadstandardní konfigurovatelnosti Kontaktní centrum poskytuje podporu pro kteroukoliv z uvedených oblastí jak samostatně, tak i všech současně. Aplikace je přizpůsobitelná stávajícím procesům a používanému workflow.

Kontaktní centrum je zaměřeno na podporu mnoha komunikačních kanálů, které integruje do jednotného uživatelského rozhraní tak, aby uživatel měl vždy kompletní přehled o celém řešení daného případu. K dispozici jsou tyto kanály:

  • telefon,
  • e-mail,
  • SMS,
  • webchat,
  • Facebook Messenger

Přehledná historie řešení daného případu včetně komunikace uskutečněné libovolným komunikačním kanálem se nachází na jednom místě.

Při příchozím hovoru aplikace poskytuje uživateli přehled všech relevantních dříve uskutečněných vztahů s volajícím, ať již jde o předchozí hovory či řešené případy.

Aplikace podporuje simultánní práci uživatele na více případech v samostatných panelech najednou.

Aplikace umožňuje nakonfigurovat a provozovat libovolné množství modulů najednou. Lze tak např. zcela oddělit správu agend jednotlivých zákazníků, provozovat samostatné agendy pro jednotlivé organizační jednotky, apod.

Spravované informace umožňuje Kontaktní centrum prezentovat přehlednou tabulkovou nebo grafickou formou pomocí konfigurovatelných dashboardů a widgetů. Vytvářené reporty lze nejen přizpůsobit na míru konkrétnímu uživateli či skupině, ale i určit, kdo je oprávněn je zobrazit, příp. přizpůsobit dle svých potřeb.