IPSMS

SMS brána

IPSMS je SMS brána umožňující pohodlné a rychlé odesílání a příjem SMS zpráv do mobilních sítí všech operátorů prostřednictvím komfortní webové aplikace, libovolného emailového klienta nebo z informačního systému zákazníka.

 • vysoký komfort při psaní i příjmu zpráv
 • provázané emailové a webové rozhraní
 • možnost automatizovaného zpracování SMS
 • hlídání maximální útraty za odesílané SMS
 • bez investičních nákladů na zajištění služby
SMS brána

SMS brána využívá veškeré dostupné funkce jenž nabízí mobilní operátoři, jako například rozdělování dlouhých zpráv na více SMS, podporu diakritiky, potvrzení o doručení SMS, aj. Neméně důležitými funkcemi jsou podpora importu a odesílání hromadných SMS, plánované odeslání, použití sdíleného adresáře kontaktů, zobrazení přehledných statistik a rovněž i možnost nastavení výdajových limitů pro odesílané SMS. Rychlost odesílání SMS zpráv je omezena pouze počtem SIM karet zákazníka.

Služba IPSMS je nabízena ve dvou variantách – Basic a Profi.

Klíčové vlastnosti

 • odesílání a příjem SMS do sítí všech operátorů
 • zpracování potvrzení o doručení
 • podpora dlouhých SMS
 • hromadné odesílání SMS
 • paměť směrování SMS odpovědí
 • směrování příchozích SMS dle pravidel
 • možnost nastavení limitů pro odesílané SMS
 • možnost propojení s CRM zákazníka
 • podpora odstraňování diakritiky při konverzi do SMS
 • možnost přizpůsobení služby dle potřeb zákazníka

mail2sms

Umožňuje uživatelům komfortní odesílání a příjem SMS z jejich PC prostřednictvím emailového klienta. Odeslání SMS zprávy provede uživatel zasláním emailové zprávy na adresu 737238658@ipsms.cz (použité telefonní číslo je pouze ilustrační). O úspěšném či neúspěšném doručení SMS zprávy je odesílatel informován emailovou zprávu. Pokud příjemce SMS na zaslanou zprávu odpoví, tak je tato zpráva doručena odesílateli na jeho emailovou adresu (funkce paměť směrování SMS odpovědí).

 • podpora libovolného emailového klienta, např. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Lotus Notes, aj.
 • identifikace uživatelů emailovou adresou
 • autentizace uživatelů pomocí certifikátů nebo ip adresy smtp serveru odesílatele
 • plná provázanost s webovým rozhraním služby – odeslané i přijaté zprávy prostřednictvím emailového klienta jsou dostupné i přes webové rozhraní (historie zpráv)

web2sms

Zpřístupňuje veškeré funkce a nastavení SMS brány přes webové rozhraní, které je jednotné pro uživatele i administrátory.

 • zabezpečený přístup jménem a heslem a šifrovanou komunikací (HTTPS)
 • historie zpráv s možností detailního vyhledávání a podrobnými informacemi o SMS (čas odeslání, čas příjmu doručenky, opakované pokusy o odeslání)
 • přístup ke kontaktům sdíleného adresáře a jejich správa
 • přístup k nastavení služby
 • nástroje pro import a export SMS zpráv a kontaktů nástroje po hromadné odesílání SMS (výběr kontaktů z adresáře nebo import z CSV)
 • limity na odesílané SMS pro uživatele/skupinu/zákazníka v možnostech počet SMS za hodinu/den/týden/měsíc

crm2sms

Poskytuje komunikační rozhraní pro propojení SMS brány s informačním systémem zákazníka.

 • tři varianty komunikačního rozhraní s možností doprogramování o další specializované konektory dle požadavku zákazníka
 • funkčně kompatibilní s O2 SMS Connector
 • podpora volání metodou PUSH pro okamžité předání SMS do informačního systému zákazníka
 • detailní popis API

Pro telekomunikační operátory

 • úprava vzhledu dle korporátní identity
 • provoz pod vlastní doménou
 • možnost integrace se Self care systémy či jinými webovými aplikacemi

Funkce a vlastnosti

IPSMS BasicIPSMS Profi
odesílání a příjem SMS do všech mobilních sítí
rozdělování delších zpráv na více SMS
zpracování potvrzení o doručení
paměť směrování SMS odpovědí
směrování příchozích SMS dle pravidel
podpora češtiny ve zprávách
možnost odstraňování diakritiky při konverzi do SMS
nastavení limitů pro odesílané SMS
mail2sms
odesílání a příjem SMS prostřednictvím emailového klienta
zpracování emailových zpráv formátu TXT i HTML
možnost automatického odstraňování podpisu odesílatele
web2sms
webové rozhraní pro odesílání a příjem SMS
sdílený adresář kontaktů s podporou skupin a vyhledávání
historie a statistiky SMS zpráv
vyhledávání v historii dle různých kritérií (od/komu/datum/...)
import a export kontaktů vč. podpory skupin kontaktů
správa uživatelských účtů a nastavení
hromadné odesílání SMS se stejným textem
hromadné odesílání SMS s různými texty
export historie SMS vč. podpory výběru dle filtrů
plánované odeslání SMS
administrace front SMS
crm2sms
propojení s CRM zákazníka - HTTP/s GET/POST
propojení s CRM zákazníka - HTTP/s SOAP (Web Services)
propojení s CRM zákazníka - HTTP/s upload/download CSV
 • Služba je provozována v cloudovém prostředí, čímž je zajištěna její vysoká dostupnost.
 • Výkon SMS brány lze kdykoliv zvýšit či snížit dle aktuálních potřeb zákazníka, bez přerušení provozu služby.
 • Díky databázovému backendu nabízí SMS brána plně transakční zpracování, vysoký výkon a spolehlivost.

Ceny za SMS a volba telefonních čísel jsou ve správě zákazníka, který své SIM karty pro provoz služby IPSMS propůjčuje.

Technická specifikace

Podpora dlouhých SMSanoSíťové protokolyTCP, HTTP, HTTPs, SMTP, SMTPs
Podpora doručenekanoPodpora IPv6ano
Délka krátkých SMS160 znaků v ASCII nebo 70 znaků s diakritikouZnakové sady pro emailASCII, CP-1250, ISO 8859-1, ISO 8859-2, UTF-8
Délka dlouhých SMSdle nastavení, max. 255 krátkých SMSAutentizace pro email IP adresa, SMTP certifikát, S/MIME certifikát
Instalovatelných SIM karetmax 256Podporované prohlížeče Internet Explorer 11+, Mozilla
Firefox 60+, Opera 53+, Google
Chrome 67+
Rychlost odesílání
SMS / 1 SIM
600/hod nebo 400/hod vč. doručenek *)

*) lze zvýšit použitím více SIM karet

Náhled aplikace web2sms