LinuxBox Server

Komplexní serverové řešení

LinuxBox Server je určen společnostem libovolné velikosti s různorodými potřebami, kterým se dokáže snadno přizpůsobit. Jedná se o komplexní řešení s vysokou úrovní servisní podpory, která je jednou z klíčových filozofií společnosti LinuxBox.cz.

 • komplexní zabezpečení firemní sítě
 • nadstandardní servis a technická podpora
 • jednotné web administrační rozhraní
 • detailní analýzy provozu vybraných služeb
 • vyvíjeno pro české prostředí
 • plně modulární systém
Server LinuxBox

Malé a střední společnosti mohou s výhodou využít all-in-one řešení, kdy v rámci jednoho serveru mohou být instalovány všechny dostupné moduly spravovatelné jednotným webadministračním rozhraním vhodným i pro člověka IT neznalého.

Pro velké společnosti lze LinuxBox Server implementovat s jedním či více vybranými moduly připravenými na vysoký výkon a provozní zátěž, případně dále na míru upravenými dle jejich specifických požadavků s plnou integrací do vnitrofiremní síťové infrastruktury. Za účelem maximální spolehlivosti může být server provozován jako failover cluster.

Telekomunikačním operátorům dodáváme webadministrační rozhraní upravené dle vzhledu korporátní identity, včetně možnosti integrace se Self care systémy či jinými webovými aplikacemi. Pro technickou podporu zajišťujeme vystupování vůči zákazníkovi jménem operátora.

Služba je dostupná na https://demo.linuxbox.cz


Bezpečnost

Klikněte na text pro podrobné informace…

Vlastnosti a funkce

 • stavový paketový filtr
 • vysoký výkon a zabezpečení
 • DMZ (na vyhrazeném či sdíleném ETH portu)
 • NAT
 • QoS – traffic shaping, packet marking
 • nastavení pravidel dle požadavků zákazníka
 • podrobné logování provozu

Vlastnosti a funkce

 • zabezpečené připojení ověřované certifikátem
 • klientská konfigurace chráněna heslem
 • možnost autorizace přístupu proti dalšímu serveru (např. Active Directory, Radius server, LDAP server)
 • podpora omezení přístupu VPN klienta dle IP adres a portů do LAN, na server a na ostatní VPN klienty
 • vytváření skupin (profilů) pro jednotlivé VPN klienty dle definované úrovně přístupu (např. dodavatelé, obchodníci, IT, atd.)
 • možnost vnucení výchozí brány (přes server) VPN klientovi
 • statistiky připojení (celkový čas, objem stažených a odeslaných dat, veřejná IP adresa klienta)
 • možnost zasílání informativních emailů administrátorovi při připojení/odpojení klientů
 • bezproblémová průchodnost VPN spojení přes proxy servery, firewally a vícenásobný NAT.
 • možnost připojení přes TCP pro méně kvalitní konektivitu (GPRS, EDGE, apod.) nebo UDP pro rychlé a kvalitní připojení (xDSL, optika a podobné)
 • podpora mobilních zařízení (iOS, Android, Windows Phone, Symbian) integrovaným VPN klientem bez nutnosti jailbreaku/rootu

Síťové protokoly

OpenVPN, IPsec/L2TP

Vlastnosti a funkce

 • statický whitelist / blacklist na emailové adresy a IP adresy
 • reply whitelist (odpovědi na vaše emaily nebudou antispamem nikdy zachyceny)
 • importovaný whitelist (automatický import kontaktů z vašeho centrálního adresáře do whitelistu)
 • kontrola existence odesílatele a příjemce
 • kontrola obrázkových a pdf spamů
 • online kontrola „otisku“ emailu na veřejných blacklistech
 • možnost úpravy vestavěných pravidel či vytvoření pravidel vlastních
 • podpora učení antispamu na základě označení vzorků spamů/hamů
 • SPF, greylisting, detekce podvržených zpráv o nedoručitelnosti
 • automatická aktualizace pravidel (z veřejných zdrojů)
 • možnost odlišného nastavení antispamu pro různé uživatele či skupiny uživatelů
 • statistiky počtu spamů/hamů

Vlastnosti a funkce

 • filtr na velikost emailů i dílčích souborů
 • filtr na typ souborů (audio, video, aplikace, …)
 • možnost kombinace více filtrů (např. zákaz video souborů větších než 5 MB)
 • možnost definice různých filtrů pro různé uživatele či skupiny uživatelů

Síťové protokoly

OpenVPN, IPsec/L2TP

Vlastnosti a funkce

 • integrace s emailovým serverem a web proxy
 • při pokusu o přístup na webovou stránku se zavirovaným obsahem okamžité zastavení komunikace a upozornění uživatele
 • při nálezu zavirovaného emailu lze odstranit celý email, odstranit jeho přílohu nebo pouze vložit upozornění do emailu
 • možnost definice různých akcí pro různé uživatele či skupiny uživatelů
 • zasílání upozornění administrátorovi a/nebo odesílateli o zavirovaném emailu
 • automatická aktualizace virové databáze a engine
 • statistiky počtu ohrožení

Síťové protokoly

SMTP, SMTPs, HTTP, FTP over HTTP

Vlastnosti a funkce

 • statistiky dle nejaktivnější klientů, nejnavštěvovanějších domén a serverů, nejstahovanějších souborů
 • zobrazení statistik dle různých filtrů (IP adresy, data a času, cílové domény či URL adresy, velikosti stahovaného souboru)
 • vlastní restrikce pro URL adresy, domény, klíčová slova nebo typy souborů
 • nastavení restrikcí dle časových intervalů (např. prac./mimoprac. doba)
 • automaticky aktualizované veřejné blacklisty
 • přizpůsobení stránky zobrazené při pokusu o přístup na zakázanou adresu
 • automatická konfigurace klientů (wpad, transparentní proxy)
 • napojení na antivirový systém

Síťové protokoly

HTTP, HTTPs, FTP over HTTP


Aplikace

Klikněte na text pro podrobné informace…

Vlastnosti a funkce

 • koncový či průchozí mailserver, popř. kombinace obou pro různé uživatele a/nebo domény
 • napojení na antivir, antispam, attachment filtr
 • statistiky emailové komunikace (počet příchozích/odchozích/vnitřních emailů, atd.)
 • šifrování komunikace (SSL ,TLS)
 • možnost zamezení příjmu spamů na základě kontroly veřejných blacklistů již na úrovni výměny SMTP hlaviček
 • kompletní logy emailové komunikace s vlastním vyhledávacím enginem
 • správa emailové fronty (smazání emailu, vynucení okamžitého znovu-odeslání emailu, zjištění důvodu neodeslání emailu)
 • možnost administrátorských zásahů do email. schránek (smazání/přeposlání emailu)

Síťové protokoly

SMTP, SMTPs, IMAP, IMAPs, POP3, POP3s

Druhou variantou je odeslání dokumentu v podporovaném formátu jako přílohu emailové zprávy na emailovou adresu ve tvaru např. telcislo@fax, která bude následně odfaxována. Odpadají tak obtíže s ručním faxováním – tištění dokumentu, přechod k faxovému přístroji, čekání při odesílání nebo naopak dostupnost vytištěného příchozího faxu neoprávněné osobě. Dalšími výhodami vyplývající z elektronického zpracování faxů jsou jednoduchost obsluhy (práce s emailovými zprávami), možnost automatického zálohování a archivace v nezhoršené kvalitě, možnost vyhledávání, apod.

Vlastnosti a funkce

 • fax2mail (příjem)
 • mail2fax (odesílání)
 • tisk na virtuální tiskárnu (odesílání)
 • formáty dokumentů: TIFF, PDF, PS
 • připojení přes rozhraní ISDN2, ISDN30
 • směrování faxů dle cílového čísla

Síťové protokoly

HylaFAX, SMTP

Nejen díky využití technologie AJAX je aplikace velmi uživatelsky přívětivá a podporuje všechny běžně používané operace jako běžný emailový klient (přesun zpráv metodou drag&drop, správu složek, vyhledávání v emailech a mnoho dalších).

Vlastnosti a funkce

 • nastavení zprávy v nepřítomnosti vč. přeposlání emailů na zadanou adresu
 • změna odchozí emailové adresy (více identit uživatele)
 • povolení či zamezení přístupu k webmailu na základě uživatelských jmen a skupin, popř. dle IP adres
 • virtuální klávesnice (ochrana proti keylogerům)
 • vícejazyčné rozhraní

Síťové protokoly

HTTPs

Vlastnosti a funkce

 • ze statusu uživatele (příjemce) je zřejmé, zda je přítomen
 • přijímání zpráv uživatele nijak neobtěžuje (může na ně reagovat kdykoliv později)
 • zprávu lze zaslat jednomu či více uživatelům, popř. také skupině uživatelů
 • komunikace mezi klientem a serverem je šifrována
 • odpadá závislost na funkčnosti veřejného IM serveru (např. Windows Messenger, ICQ, Google Talk, apod.)
 • lze komunikovat také s uživateli mimo vlastní server používající protokol XMPP (např. Google Talk)

Síťové protokoly

XMPP, XMPPs

Vlastnosti a funkce

 • monitoring síťových zařízení libovolných platforem
 • monitoring velkého množství služeb
 • zasílání alertů emailem, SMS, VoIP
 • maskování prvků


Doplňky

Klikněte na text pro podrobné informace…

Bez licenčního omezení

 • neomezený počet emailových adres
 • neomezená velikost emailových schránek
 • neomezený počet VPN účtů
 • neomezený objem provozu (data traffic)

Příklad integrace do firemní infrastruktury

Příklad integrace LinuxBox serveru do firemní struktury

Technická specifikace

Podporované prohlížeče pro webmail a webadministraciInternet Explorer 11+, Mozilla Firefox 60+, Opera 53+, Google Chrome 66+, mobilní prohlížeče pro Android a iOS (iPhone, iPad)
Podporované OS pro VPN klientyWindows Vista/7/8/10
Linux (Fedora, Debian, Ubuntu, RedHat,...)
Android 2.3 a vyšší, iOS 4 a vyšší
Podporovaní emailoví klientiMS Outlook, Windows Mail, Mozilla Thunderbird a všichni další klienti podporující protokoly IMAP, POP3, SMTP na standardních platformách (Windows, Linux, Android, iOS)
Protokoly a porty pro správuHTTPs (10000/tcp), port 443
Standardní all-in-one provedení *)Intel Xeon 4-jádra, 8GB RAM, 1TB HDD v RAID1, 4x SATA/SAS hot-swap 1U skříň, příkon 100W
Podpora virtualizačních platforemKVM, XEN, VMware, Hyper-V
Podpora integrace s prostředímActive Directory, Radius server, LDAP server

*) Hardware serveru lze nadimenzovat libovolně dle potřebného výkonu

Produktový list