Server LinuxBox pro RI OKNA a.s.

Zákazníkovi RI OKNA a.s. jsme do jeho virtuálního prostředí VMware implementovali Server LinuxBox v roli mailserveru a webové proxy.

Další novinky: