Sponzorujeme
Občanské sdružení Vzduch

Za čistý vzduch

Moravskoslezský kraj se pravidelně zapisuje na přední příčky statistik znečištěnosti ovzduší nejen v České Republice, ale i v rámci Evropy. Finančně podporujeme občany bývalého občanského sdružení "Vzduch", kteří se svými aktivitami snaží přimět náš stát, aby aktivně konal ve věci znečištěného ovzduší a bylo tak dosaženo dodržování zákonem stanovenných limitů i v nejvíce postižených částech Ostravy.


Občanské sdružení ABC

Občanské sdružení ABC poskytuje všestrannou pomoc rodinám s dětmi s poruchami autistického spektra. Sdružení vzniklo z podnětů rodičů a jejich potřeby sdružovat se, vyměňovat si navzájem osobní zkušenosti, informace, navzájem se podporovat a spolupracovat. Dnes sdružení připravuje řadu volnočasových aktivit a terapeutických pobytů pro děti. Sdružení podporujeme finančními prostředky.

www.autistickedite.czDům dětí a mládeže Hlučín

Dům dětí a mládeže Hlučín je sdružení pořádající volnočasové aktivity nejen pro děti. Je organizátorem sportovních, ekologických a uměleckých soutěží, pravidelně pořádá zimní i letní tábory. Chod sdružení pravidelně podporujeme finančními prostředky.

www.ddmhlucin.cz
Hlučínský talent

Hlučínský talent je každoročně pořádané vystoupení tanečních skupin. Soutěžení mladých talentů pravidelně podporujeme sponzorskými dary.
Tyfloservis

Posláním obecně prospěšné společnosti Tyfloservis je podpora integrace nevidomých a slabozrakých lidí do společnosti. Projekt funguje nepřetržitě od roku 1991 a v současnosti poskytuje celostátní podporu jak nevidomých a slabozrakých lidí, tak osob jim blízkých včetně široké laické i odborné veřejnosti. Tyfloservis podporujeme bezplatným poskytováním našich softwarových řešení.

www.tyflocentrum-ova.cz
Wikipedie

Wikipedii sami aktivně používáme i rozšiřujeme.
Do každoročních sbírek posíláme finanční příspěvky.

www.wikipedia.org
Wikipedie

Prague PostgreSQL Developers Day

Prague PostgreSQL Developers Day

Každoročně pořádaná konference věnovaná databázi PostgreSQL. Kromě vlastních přednášek a příspěvků podporujeme konferenci i finančními prostředky.

www.p2d2.czRed Bikes

Red Bikes je tým jezdců na handbike. Handbike je speciálně zkonstruované kolo, pro lidi s vysokým stupněm postižení. Handbike je také název sportu, který je součástí cyklistiky tělesně handicapovaných sportovců. V současnosti je tento druh sportu uznáván Mezinárodním paralympijským výborem IPC a cyklistickou federací UCI. Pravidelně se konají oficiální mistrovství Evropy, Světa a na paralympiádě v Aténách (2004) měl handbike premiéru mezi paralympijskými sporty. LinuxBox.cz podpořil RedBikes tým finančními prostředky.

www.redbikes.eu© 2000 - 2017 LinuxBox.cz, s.r.o. Napište nám
Váš názor
nás zajímá. Zpětná vazba nám pomáhá
se zlepšovat a zkvalitňovat naše služby pro Vás.
Máte-li dotaz, budeme se snažit
Vám obratem odpovědět.

Děkujeme,
Vaše zpráva byla odeslána.