Call Centrum

LinuxBox Call Centrum je komplexním řešením pro oddělení zákaznické podpory, informační, servisní či prodejní call centra s libovolným počtem operátorů – umíme přizpůsobit systém na míru Vašim potřebám. Řešení založené na technologii VoIP nabízí veškeré funkce moderního call centra, doplněné o námi speciálně vyvíjené moduly. Součástí dodávky LinuxBox Call Centra je samozřejmě následná nadstandardní servisní podpora zajišťovaná špičkovými specialisty.

 • realtime panely, wallboardy, reporty a statistiky
 • vlastní reporty
 • online propojení z MS Excel
 • příposlechy
 • nahrávání hovorů
 • IVR, hlásky
 • integrace s CRM zákazníka
 • prediktivní dialer

 


Příchozí a odchozí hovory, fronty – tzv. agregované reporty. U každého lze zvolit sloupce, podle níž jsou data agregována (shrnuta), tedy například číslo agenta, hodina v rámci daného dne atd.
Po zvolení SLA limitu (vpravo nahoře) vidíte počty hovorů, které byly vyzvednuty v jeho rámci či po tomto limitu, a to dle jednotlivých agentů i dle front, které lze „sbalit“.
Snadno zjistíte u jednotlivých agentů, kolikrát za daný den či jiné období byli přihlášeni, odhlášeni či na přestávce a kolik odbavili hovorů co do délky i počtu. Přehled je dále rozdělen na počty včetně či bez vyzvánění a všechny či pouze vyzvednuté hovory.

Realtime panely, wallboardy, reporty a statistiky

Pro zjednodušení nerozlišujeme mezi wallboardem, panelem nebo reportem. Prakticky všechny statistiky lze přepnout do režimu celé obrazovky, který automatický zvětší písmo a nastaví vše potřebné pro lepší čitelnost na TV či jiných zobrazovacích zařízeních. Všechny reporty jsou dostupné z jednotného webového rozhraní.

 • online data
 • volba časového období
 • přepnutí do režimu celé obrazovky
 • možnost stažení ve formátu csv
 • další podmínky a nastavení

Vlastní reporty

 • ve webovém rozhraní nabízíme nástroj k vytváření vlastních reportů – pomocí jednoho dotazu do databáze Vám tak můžeme snadno a rychle vytvořit vlastní report plně na míru
 • tyto reporty pak vidíte ve webovém rozhraní, nebo si je můžete stáhnout již jako naformátovaný XLS soubor

Online propojení z MS Excel

 • u vlastních reportů je možné jednoduchým selectem ve webovém rozhraní vytvořit vlastní XLS soubor se statistikami. Jeho drobnou nevýhodou je však to, že pokud chcete data aktualizovat musíte si tento soubor stáhnout z webového rozhraní znovu.
 • oproti tomu můžeme vytvořit XLS soubor, který má napojení na databázi ústředny včetně potřebných dotazů na DB obsaženo v sobě. Jeho vytvoření je tedy o něco složitější, avšak data je možné aktualizovat kdykoliv přímo z tohoto XLS souboru

Přehled front, do kterých se může agent přihlásit, s možností změny svého stavu (pauza, online). Je možno zvolit nastavení, kdy agent vidí pouze ty fronty, pro které má patřičnou dovednost (skill).

Agenti

Součástí Call Centra je aplikace pro přihlašování agentů, která může běžet v internetovém prohlížeči nebo může být přímo nainstalována v každém PC uživatele. Aplikace nabízí zejména:

 • přihlášení, odhlášení, přestávka/y či jiné změny stavů
 • přehled o nevyřízených hovorech ve frontě
 • přehled, status a vytížení agentů
 • počet čekajících volajících

Dovednosti (skills)

Pro přihlášení agentů do front se využívají tzv. „skills“ (dovednosti) – v závislosti na nastavení ústředny se agent může přihlásit buď do všech front nebo pouze do těch, k nimž má patřičný „skill“.


Fronty

 • přehrání informace volajícím například o pořadí ve frontě, hudby při čekání a podobně
 • umožňují inteligentní distribuci příchozích hovorů mezi agenty s využitím strategií (lineární, náhodná, náhodná s pamětí, nejméně využitý agent, nejdéle nehovořící…)
 • směrování hovorů s pamětí – při příchozím hovoru může ústředna vyhledat se kterým agentem volající mluvil naposledy, a spojit hovor na něj
 • dynamické směrování hovorů dle CRM zákazníka – při příchozím hovoru a/nebo jeho průchodu přes IVR je možné jej směrovat dle systému zákazníka se kterým je ústředna online propojena. Typicky se jedná o databázové systémy (Orace, MS SQL, MySQL, PostgreSQL), případně propojení přes API či pouhým exportem souboru (csv, json, atd.)
Detailní přehled všech front, včetně statusu jednotlivých linek (agentů), průměrného času čekání apod.

Panel supervizora s přehledem všech jeho agentů a možností akcí.

Příposlechy

Jedná se o jednoduchý a velmi efektivní nástroj například při zaškolování nových zaměstnanců či jejich kontrole, pomocí něhož se můžete online připojit k hovoru, aniž by Vás protistrana slyšela. Jsou možné tyto způsoby připojení k hovoru:

 • příposlech – pouze posloucháte obě strany, ústředna nesnímá Váš mikrofon
 • šeptání – slyší Vás pouze Váš agent, nikoli protistrana
 • připojení k hovoru – slyší Vás obě strany

 


Nahrávání hovorů

Je možné nahrávat všechny či vybrané linky, popřípadě zapnout nahrávání před každým hovorem či až v jeho průběhu.

Nahrávky jsou uloženy přímo na ústředně Call Centra, je také možné je stáhnout na zařízení zákazníka.

Správa nahrávek hovorů.

Přístup k nahrávkám na ústředně

 • ze souborového systému – nahrávky jsou pak uloženy do podsložek, v názvu souboru jsou další údaje, např.: /YYYY/MM/DD/{in|internal|out}/YYMMDD-HHMMSS-Volajici-Volany.{mp3|wav}

Upload nahrávek na zařízení zákazníka

 • protokoly SMB, (S)FTP, NFS

Orientační objem nahrávek

 • mp3 (16 kbps CBR): 120 KB
 • wav: 1 MB
 • nahrávky jsou ukládány do do jednoho kanálu (mono), volitelně lze zvolit stereo (každý účastník oddělený kanál)

Správa IVR stromu.
Nahrávání vlastních hlásek či jejich tvorba pomocí nástroje Text To Speech.

IVR

 • zákazník si může sám (nebo ve spolupráci s námi) nakonfigurovat libovolné množství IVR stromů včetně jakýchkoliv akcí, přepadů, hlásek apod.
 • pro různé marketingové kampaně, zpracování dotazníků nebo systémy pro svolání osob lze využít naše řešení AutoIVR – automatický svolávací systém

Hlásky

Přímo z webového rozhraní je možné okamžitě vytvořit vlastní hlásku za pomocí softwarového syntezátoru. Lze tak okamžitě reagovat na náhlé situace, informovat zákazníky apod. Nejde-li o rychlost, ale naopak o nejvyšší kvalitu zvukového a jazykového projevu, nabízíme vám možnost nahrání hlásek ve zvukovém studiu profesionálními herci a dabéry. Více informací naleznete zde.

Samozřejmě lze také nahrát vlastní hlásku ve formátu mp3 nebo ogg.


Prediktivní dialer

Výrazné zvýšení efektivity a snížení prostojů agentů poskytuje náš produkt Predictive dialer – automatické vytáčení hovorů, kdy systém nezávisle na operátorovi postupně vytáčí telefonní čísla z předdefinované volací fronty (skupiny čísel) a v případě úspěchu (spojení s vytočeným číslem) hovor spojí na volného operátora a zobrazí mu informace o volaném kontaktu pomocí pop-up okna.

Integrace s CRM zákazníka

Nabízíme REST API s širokou podporou funkcí. Případně, pokud již máte funkční integraci s Vaší dosavadní ústřednou, můžeme Vám vytvořit tzv. wrapper čili můstek – přizpůsobení mezi naším a Vaším API, aby jste nemuseli do svých systémů jakkoliv zasahovat.

Nejčastěji využívané funkce:

 • click2dial – vytočení hovoru z CRM
 • dial2action – zobrazení karty volajícího při příchozím hovoru (Vašemu CRM je předáno číslo volajícího a volaného)

Další způsoby integrace:

 • Asterisk AMI
 • TAPI (včetně podpory 64b operačních systémů)
 • LinuxBox CallTray – zejména pro dial2action