Hotline

Vysoce dostupná servisní linka

V praxi velmi osvědčené řešení pro servisní či „horké linky“ – všude tam, kde je nutno mít jistotu, že zákazník se vždy dovolá a servis jeho požadavek dokáže přijmout, a to zvláště u horkých linek v režimu 24/7. Díky tomu, že volání je přesměrováno na PBX ústřednu, je možno s hovorem libovolně pracovat: přehrát hlásku, vytvářet fronty či skupiny volání, přepojovat hovory mezi techniky, nahrávat hovory apod. Velmi užitečnou funkcí je možnost přesměrovat v mimopracovní době hovory na mobilní číslo technika, při zachování veškeré funkcionality celého systému a jeho výhod.

  • velmi vysoká dostupnost a spolehlivost celého systému
  • uvítací hlásky, fronty volání, vyzvánění ve skupině, přepojování, nahrávání hovorů
  • monitoring, testy, statistiky volání
  • režim pro volání v mimopracovní době
  • e-mailové a SMS notifikace o případných zmeškaných hovorech
  • nastavení a správa systému se provádí vzdáleně – bez nutnosti fyzického zásahu
Vysoce dostupná servisní linka.

Princip fungování vysoce dostupné servisní linky

Servisní linka v běžném provozu.

Běžný provoz v pracovní době

Servisní číslo přesměrováno na SIP číslo pomocí GSM modemu. Volání prochází primární linkou do ústředny servisu. Tam mohou nastat libovolné scénáře: může být např.  přehráno úvodní hlášení, telefony mohou zvonit ve skupině, hovor může čekat ve frontě hovorů apod.

Varianta provozu v mimopracovní době

Velmi užitečná funkce, pokud např. jeden z techniků drží pohotovost na telefonu. Všechny výše uvedené funkce ústředny jsou zachovány, hovor vyřizuje technik bez nutnosti toho, aby byl fyzicky přítomen na pracovišti, zákazník nezaregistruje rozdíl.

Servisní linka v mimopracovní době.
Servisní linka částečný výpadek.

Částečný výpadek

V případě následujících situací:

  • výpadek primární linky / SIP trunku
  • výpadek jednoho z operátorů
  • výpadek (odstávka) primárního uzlu

zůstává celý systém plně funkční, hovory probíhají sekundární linkou. Dle nastavení mohou být stejně jako výše směrovány na servisní tým nebo na technika na pohotovosti.

Úplný výpadek

V případě výpadku celého PBX clusteru či obou linek je možno pomocí vzdáleného přístupu (skriptem) přesměrovat volání přímo v GSM modemu. Zákazník volá stále stejné číslo servisní linky, dovolá se na mobilní číslo servisního technika, servisní linka tak zůstává funkční a dostupná.

Servisní linka úplný výpadek.