Sponzorujeme

Za čistý vzduch

Moravskoslezský kraj se pravidelně zapisuje na přední příčky statistik znečištěnosti ovzduší nejen v České Republice, ale i v rámci Evropy. Finančně podporujeme občany bývalého občanského sdružení „Vzduch“, kteří se svými aktivitami snaží přimět náš stát, aby aktivně konal ve věci znečištěného ovzduší a bylo tak dosaženo dodržování zákonem stanovených limitů i v nejvíce postižených částech Ostravy.


Hornické muzeum Landek Park

Zajišťujeme chod informačního kiosku, který je součástí expozice báňského záchranářství v Hornickém muzeu Landek Park.

www.landekpark.cz


Dům dětí a mládeže Hlučín

Dům dětí a mládeže Hlučín je sdružení pořádající volnočasové aktivity nejen pro děti. Je organizátorem sportovních, ekologických a uměleckých soutěží, pravidelně pořádá zimní i letní tábory. Chod sdružení pravidelně podporujeme finančními prostředky.www.ddmhlucin.cz


Hlučínský talent

Hlučínský talent je každoročně pořádané vystoupení tanečních skupin. Soutěžení mladých talentů pravidelně podporujeme sponzorskými dary.


Tyfloservis

Posláním obecně prospěšné společnosti Tyfloservis je podpora integrace nevidomých a slabozrakých lidí do společnosti. Projekt funguje nepřetržitě od roku 1991 a v současnosti poskytuje celostátní podporu jak nevidomých a slabozrakých lidí, tak osob jim blízkých včetně široké laické i odborné veřejnosti. Tyfloservis podporujeme bezplatným poskytováním našich softwarových řešení.

www.tyflocentrum-ova.cz


Rugby Ostrava-Mariánské Hory

Finančně podporujeme oddíl rugby TJ Sokol Mariánské Hory.

ostrava.rugby.cz


Zděchovský krpál

Sponzorujeme Zděchovský krpál – závod horských kol pro děti i dospělé, který probíhá ve sportovním areálu Zděchov poblíž Vsetína, jehož trail Tanečnica patří mezi nejkrásnější tratě v České republice. Tento závod je součástí cyklistické série VKCT (Valašsko Karpatská cyklo tour).

zdechovsky-krpal.webnode.cz


Wikipedia

Wikipedie

Wikipedii sami aktivně používáme i rozšiřujeme.
Do každoročních sbírek posíláme finanční příspěvky.

www.wikipedia.org


Prague PostgreSQL Developers Day

Každoročně pořádaná konference věnovaná databázi PostgreSQL. Kromě vlastních přednášek a příspěvků podporujeme konferenci i finančními prostředky.
www.p2d2.cz

Prague PostgreSQL Developers Day